Chương trình
Trung học Phổ thông

Chương trình Trung học Phổ thông của Trường liên cấp Alpha Hải Phòng được xây dựng bám sát mục tiêu giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng đến phát triển các nhóm:
 • Nhận thức – Tư duy
 • Ngôn ngữ
 • Công nghệ
 • Thể chất
 • Thẩm mỹ
 • Tình cảm – Kỹ năng xã hội
Song song với chương trình cơ bản, nhà trường xây dựng chương trình bổ trợ, nâng cao với các môn Tiếng Anh, Thể thao và rèn luyện ý chí và các môn học trải nghiệm như STEM, SEL,… giúp học sinh được tiếp cận toàn diện các lĩnh vực, phát huy tối đa năng lực bản thân, nuôi dưỡng niềm đam mê với học tập.
Các điểm mạnh mà Chương trình THPT trang bị cho cho học sinh:
 • Chú trọng phát triển nhân cách làm nền tảng cho rèn luyện và học tập;
 • Đa dạng các hoạt động trải nghiệm nhằm bồi đắp niềm đam mê học tập, khả năng tự học và học sâu;
 • Khám phá và phát triển tiềm năng cá nhân thông qua dạy học phân hoá, quản trị sự tiến bộ của người học;
 • Sẵn sàng hội nhập quốc tế bằng việc triển khai các chương trình, nội dung dạy học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, kết hợp ứng dụng công nghệ, giúp tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo và hiện đại cho học sinh;
 • Đề cao hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh thông qua Chương trình thể chất, Chương trình Giáo dục cảm xúc xã hội, hoạt động tư vấn hỗ trợ tâm lí và hệ thống các câu lạc bộ học sinh và hoạt động cộng đồng.
Lộ trình hướng nghiệp:

Lớp 9 Direct

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Hiểu mình

Tìm ra thế mạnh của bản thân với những công cụ tâm lý học. 

Hiểu nghề

Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp với các công cụ tra cứu nghề nghiệp chuyên sâu.​

Hiểu ngành học

Tư vấn nhóm nhỏ và Tư vấn 1-1 cùng đội ngũ Cố vấn và Chuyên viên Hướng nghiệp. Hoạt động trải nghiệm hợp tác tại trường Đại học và các doanh nghiệp​.

Chọn trường

Tư vấn tuyển sinh, trải nghiệm Đại học – hợp tác với các Đại học uy tín hàng đầu Việt Nam.

Dsc02862

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

  Dsc05556 (1) Optimized