ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  • Tiểu Học: Các con học sinh sinh năm 2014 đến năm 2018
  • Trung Học Cơ Sở: Học sinh sinh năm 2010 đến năm 2013
  • Trung Học Phổ Thông: Học sinh sinh năm 2009, đang học lớp 9 năm học 2023 – 2024

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

    Dsc05556 (1) Optimized